Սեզար Իդալգո

Հատուկ խոսք
02 Dec 2023
12:15 - 13:15

Սեզար Իդալգո

Տնտեսական բարդության տեսությունը և դրա ազդեցությունը Հայաստանի վրա